Atgal į sąrašą

Lietuvos rašytojų sąjungos suvažiavimo darbotvarkė

2019 kovo 8 d.

LIETUVOS RAŠYTOJŲ SĄJUNGOS SUVAŽIAVIMAS

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO ŠVIETIMO AKADEMIJOS SALĖ, T. Ševčenkos g. 31, Vilnius

2019 m. balandžio 05 d.

 

Darbotvarkė

Dalyvių registracija nuo 9 val. 

Pirmasis posėdis.  Pirmininkauja Aldona Ruseckaitė, Viktoras Rudžianskas
10.00 – 10.25

10.25 – 10.30

Suvažiavimo pradžios kalbos.

Kultūros ministro M. Kvietkausko sveikinimo žodis.

10.30 – 10.40 Reglamento, sekretoriato, balsų skaičiuotojų (atviro balsavimo) tvirtinimas.
10.40 – 11.00 LRS pirmininkės Birutės Jonuškaitės Augustinienės metinė ataskaita.
11.00 – 11.10 Valdybos ataskaita.
11.10 – 11.20 LRS revizijos komisijos pirmininko Stanislovo Abromavičiaus pranešimas.
11.20 – 11.30 Pranešėjų atsakymai į klausimus. Ataskaitų tvirtinimas. Pasisakymai.
11.30 – 11.35 LRS suvažiavimo diplomo ir premijos už kūrybinius nuopelnus lietuvių literatūrai per pastaruosius ketverius metus kandidatų sąrašo sudarymas. Slaptas balsavimas.
Pertrauka.
Antrasis posėdis. Pirmininkauja  Erika Drungytė, Valentinas Sventickas
12.10 – 12.20 Pranešimas apie LRS narių pasiūlymus į LRS pirmininko postą, Valdybą, Revizijos komisiją, Etikos komisiją.
12.20 – 12.30 Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai.
12.30 – 12.50 Kandidatų į LRS pirmininko postą ir jų programų pristatymas. Diskusijos.
12.50 – 13.20 Kandidatūrų į Valdybą, Revizijos ir Etikos komisijos svarstymas.
13.20 – 14.00 LRS pirmininko, Valdybos, Revizijos ir Etikos komisijų rinkimai (slaptas balsavimas).
14.00 – 15.00 Pietų pertrauka.
Trečiasis posėdis.  Pirmininkauja Irena Aleksaitė, Eugenijus Ališanka
15.00 – 15.30 Suvažiavimo dokumentai – svarstymas, diskusijos, priėmimas.
15.30 – 15.50 LRS pirmininko, Valdybos, Revizijos komisijos, Etikos komisijos rinkimų rezultatai.

 

Baigiamasis posėdis. Pirmininkauja LRS pirmininkas
15.50 – 16.00 LRS suvažiavimo laureato už kūrybinius nuopelnus lietuvių literatūrai paskelbimas, diplomo ir premijos įteikimas.
16.00 – 16.10 Suvažiavimo uždarymas.