Atgal į sąrašą

Lietuvos rašytojų sąjungos rinkiminis suvažiavimas

2015 kovo 13 d.

2015 m. balandžio 10 d. 10 val. Vilniaus pedagoginio universiteto II-uose rūmuose (T. Ševčenkos g. 31, Vilnius), vyks Lietuvos rašytojų sąjungos rinkiminis suvažiavimas.
Registracija – nuo 9 val.
Dalyvavimas būtinas.

LRS valdyba

 

Patvirtinta
LRS valdybos posėdyje
2015-03-05

Darbotvarkė

Dalyvių registracija nuo 9 val.

Pirmasis posėdis
10.00 – 10.30 Suvažiavimo pradžia. Kultūros ministro Š. Biručio kalba. Atsakymai į klausimus.
10.30 – 10.40 Reglamento, sekretoriato, balsų skaičiuotojų (atviro balsavimo) tvirtinimas.
10.40 – 11.00 LRS pirmininko Antano Jonyno metinė ataskaita.
11.00 – 11.10 Valdybos ataskaita (LRS pirmininko pavaduotojos Birutos Augustinienės pranešimas).
11.10 – 11.20 LRS revizijos komisijos pirmininko Stanislovo Abromavičiaus pranešimas.
11.20 – 11.30 Pranešėjų atsakymai į klausimus. Ataskaitų tvirtinimas. Pasisakymai.
11.30 – 11.35 LRS suvažiavimo diplomo ir premijos už kūrybinius nuopelnus lietuvių literatūrai per pastaruosius ketverius metus kandidatų sąrašo sudarymas. Slaptas balsavimas.

Pertrauka.

Antrasis posėdis
12.10 – 12.20 Pranešimas apie LRS narių pasiūlymus į LRS pirmininko postą, Valdybą, Revizijos komisiją, Etikos komisiją.
12.20 – 12.30 Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai.
12.30 – 12.50 Kandidatų į LRS pirmininko postą ir jų programų pristatymas. Diskusijos.
12.50 – 13.20 Kandidatūrų į Valdybą, Revizijos ir Etikos komisijos svarstymas.
13.20 – 14.00 LRS pirmininko, Valdybos, Revizijos ir Etikos komisijų rinkimai (slaptas balsavimas).
14.00 – 15.00 Pietų pertrauka.

Trečiasis posėdis
15.00 – 15.30 LRS teritorinių skyrių, Leidyklos, Rašytojų klubo, Literatūros fondo vadovų pateiktų raštiškų pranešimų papildymai. Pranešėjų atsakymai į klausimus. Diskusijos.
15.30 – 15.50 Suvažiavimo dokumentai – svarstymas, diskusijos, priėmimas.
15.50 – 16.30 LRS pirmininko, Valdybos, Revizijos komisijos, Etikos komisijos rinkimų rezultatai.

Baigiamasis posėdis. Pirmininkauja LRS pirmininkas.
16.30 – 16.45 LRS suvažiavimo laureato už kūrybinius nuopelnus lietuvių literatūrai paskelbimas, diplomo ir premijos įteikimas.
16.45 – 16.50 Suvažiavimo uždarymas.