Atgal į sąrašą

LIETUVOS RAŠYTOJŲ SĄJUNGA SKELBIA DR. ALOYZO PETRIKO LITERATŪRINĖS PREMIJOS KONKURSĄ

2022 vasario 17 d.

Premija skiriama konkurso būdu už geriausią naują lietuvišką knygą vaikams ir jaunimui, leidyklose išleistą per praėjusius dvejus kalendorinius metus.

Dr. Aloyzo Petriko literatūrine premija yra apdovanoti rašytoja Jurga Vilė ir dailininkė Lina Itagaki už komiksų knygą vaikams „Sibiro haiku“ (leidykla „Aukso žuvys“), rašytojas Marius Marcinkevičius ir dailininkė Lina Dūdaitė už knygą „Sivužas“ (leidykla „Tikra knyga“),  rašytoja ir dailininkė Kotryna Zylė už knygą jaunimui – mistinį romaną „Sukeistas“ (leidykla „Aukso žuvys“), rašytoja Neringa Vaitkutė už knygą „Klampynių kronikos 2. Neramios dienos“ (leidykla „Nieko rimto“).

Knygas Premijai gauti gali siūlyti  leidyklos, menininkų organizacijos, bibliotekos ir patys autoriai iki 2022 m. kovo 14 d. Lietuvos rašytojų sąjungai (K. Sirvydo g. 6, Vilnius). Pateikiami 3 (trys) knygos egzemplioriai ir rekomendacinis raštas (iki 2 psl. kompiuteriu).

Konkurse gali dalyvauti ir nauji kūriniai, išleisti kūrinių rinktinėje. Jeigu kūrinį sudaro kelios dalys (trilogija, ciklas ir pan.), kūrinys vertinamas pasirodžius paskutinei daliai.

Premija gali būti skirta ir po autoriaus mirties.

Laureatui bus įteiktas diplomas ir 3000 eurų piniginė premija. Premijos steigėjas ir mecenatas – verslininkas dr. Aloyzas Petrikas, JAV bei Lietuvos aukštųjų medicinos technologijų korporacijos „Vitta Corporation“ prezidentas. Šia premija pratęsiama Lietuvos Raudonojo Kryžiaus premijos, įsteigtos 1933 metais, tradicija. Anuomet šios premijos iniciatorius buvo tuolaikinis Lietuvos Raudonojo Kryžiaus valdybos pirmininkas Aloyzas Petrikas (1893–1964). 

Laureato pagerbimo iškilmės siejamos su Raudonojo Kryžiaus diena ir rengiamos gegužės mėnesį Lietuvos rašytojų sąjungoje Vilniuje.

Papildoma informacija: Lietuvos rašytojų sąjunga, tel. 8 5 2123919, 860008291, el.p. valdyba@rasytojai.lt

Lietuvos rašytojų sąjungos informacija