Atgal į sąrašą

Lietuvos rašytojos dalyvavo svarbaus Lenkijos žurnalo „Akcent”  jubiliejaus renginiuose

2020 liepos 3 d.

Ilgametis Lietuvos rašytojų sąjungos partneris Lenkijoje, kultūros žurnalas „Akcent”, šiais metais švenčia savo keturiasdešimtmetį. Prie Lenkijos profesionaliosios kultūros bei literatūros lauko formavimo nuosekliai prisidedantis, Liubline leidžiamas žurnalas, pasirodo keturis kartus per metus ir yra tapęs svarbia šalies intelektualinio gyvenimo dalimi.

Lietuvos rašytojų sąjunga džiaugiasi glaudžiu ilgamečiu organizacijų bendradarbiavimu bei partneryste, aktyviai prisidedančia prie Lietuvos rašytojų kūrybos sklaidos Lenkijoje. Kiekvienais metais žurnalo puslapiuose spausdinami Lietuvos rašytojų tekstai, Liubline bei Vilniuje organizuojami skaitymai, palaikomi glaudūs santykiai su žurnalo kolektyvu bei jo vyriausiuoju redaktoriumi Bugusławu Wróblewskiu.

 

Lietuvių literatūros vertėja Agnieszka Rembiałkowska, rašytojos Nijolė Kliukaitė-Kepenienė ir Birutė Jonuškaitė, Liublino poetė Aleksandra Zińczuk.

Birželio 30d. –  liepos 01d. Lubline vykusių žurnalo keturiasdešimtmečiui paminėti skirtų renginių programoje, buvo galima rasti ir lietuvių literatūros vakarą, kuriame dalyvavo rašytojos Birutė Jonuškaitė, Nijolė Kliukaitė-Kepenienė ir lietuvių literatūros vertėja Agnieszka Rembiałkowska. Liepos 1 d., vykusiame kūrybos vakare, kurį vedė Liublino poetė Aleksandra Zińczuk, rašytoja, Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkė Birutė Jonuškaitė skaitė ištraukas iš neseniai lenkų kalba pasirodžiusios savo knygos “Maranta” (į lenkų kalbą vertė Agnieszka Rembiałkowska), o Nijolė Kliukaitė-Kepenienė per savo kūrybą pristatė Klaipėdos krašto literatūros lauko ypatumus. Lenkijoje, Seinų krašte augusi rašytoja Birutė Jonuškaitė taip pat dalyvavo birželio 30 d. iškilmingame žurnalo 40-mečio minėjime vykusioje diskusijoje paribių tema.

 

Birutė Jonuškaitė, Liublino poetė Aleksandra Zińczuk, Nijolė Kliukaitė-Kepenienė.

Kalbėdama apie Lietuvos rašytojų kūrybos sklaidą Lenkijoje bei partnerystės su žurnalu „Akcent” svarbą, Birutė Jonuškaitė pastebi: “Labai džiaugiamės, kad Liublino unijos pasirašymo – liepos 1 – dieną galėjome dalyvauti ne tik šiam miestui, bet ir visam Lenkijos kultūros laukui svarbiame renginyje, specialiai mums skirtame vakare pristatyti savo kūrybą, diskutuoti su kolegomis rašytojais literatūros, kultūros temomis, aptarti būsimus abipusės literatūros sklaidos planus”.

 

Rašytoja Birutė Jonuškaitė. Vlado Braziūno nuotrauka.

Pasak Liubline leidžiamo žurnalo vyriausiasiojo redaktoriaus Bugusławo Wróblewskio, bendradarbiavimas su Lietuvos rašytojais yra tapęs svarbia leidinio savasties dalimi: „1980 metais įkurtas “Akcentas“ buvo pirmasis Lenkijos leidinys, nebijojęs iškelti iki tol neliestų opių klausimų. Tarp jų – ir Lenkijos rytinių bei vakarinių  paribių (ne vien geografine prasme) temos. Taip iš karto atsirado leidinio puslapiuose pokalbiai apie tautų ir kultūrų paribius, pradėjome gyvą bendravimą su kaimyninių šalių kultūros žmonėmis ir šiandien galime pasidžiaugti, kad Unija tarp Lenkijos ir Lietuvos atgijo literatūrine forma, abipuse pagarba ir nuolatiniu įdomiu bendravimu.“

„Akcent” vyriausias redaktorius Bugusławas Wróblewskis.