Atgal į sąrašą

Lietuvos rašytojų sąjungos suvažiavimo rezoliucija dėl padėties šalies bibliotekose

2013 gegužės 2 d.

Benedikto Januševičiaus nuotrauka

Lietuvos Respublikos Prezidentei, J.E. Daliai Grybauskaitei
Lietuvos Respublikos Ministrui pirmininkui Algirdui Butkevičiui
Lietuvos Respublikos kultūros ministrui Šarūnui Biručiui

 

 

 

Lietuvos rašytojų sąjungos suvažiavimo rezoliucija dėl padėties šalies bibliotekose

Bibliotekos, kaupdamos spaudinius, siekia dviejų pagrindinių tikslų: patenkinti dabartinių kartų skaitymo poreikį ir užtikrinti, kad knygos kaip kultūrinis paveldas pasiektų ateities kartas. Deja, nuo 2009 m. drastiškai sumažinus lėšas naujų spaudinių įsigijimui (buvo 8 mln Lt. liko 2, dabar padidėjo iki 5 mln.), nei vienas iš šių tikslų nėra pilnai realizuojamas. Dažnai bibliotekos nepajėgia įsigyti originaliosios literatūros kūrinių, turinčių išliekamąją vertę bei formuojančių šalies kultūrinį veidą. Bibliotekų fonduose žiojėja neužpildomos spragos. Skaitymo skatinimo bei edukacinės programos lieka tik popieriuose. Bibliotekininkai skatina skaityti, skaitytojai nori skaityti ir bibliotekose sparčiai gausėja eilės prie naujų knygų, tai kelia vartotojų nepasitenkinimą. Tokia padėtis neigiamai atsiliepia visiems, pradedant rašytoju, kurio naujos knygos dalis tiražo puošia ne bibliotekų lentynas, bet dulka leidyklos sandėliuose, mat pagrindinis knygų pirkėjas iki sumažinus lėšas fondų atnaujinimui būdavo viešosios bibliotekos, kenčia leidėjai, priversti mažinti tiražus, sandėliuoti naujus leidinius ar skelbti nupiginimus, kenčia ir knygų platinimo verslas.

Būtina pastebėti, jog bibliotekose dirba žmonės motyvuojami tik meilės knygai, savo profesijai, bet ne materialiais dalykais, kadangi bibliotekininkų atlyginimai vieni mažiausių, o gal net ir mažiausi šalyje. Bet bibliotekų darbuotojai nemitinguoja, nepiketuoja, tik ramiai ir oriai atlieka savo pareigą. Įsiklausę į bibliotekinių bendruomenių nerimastingą balsą, mes kreipiamės į Jus, norėdami primygtinai priminti, kad šių dviejų pagrindinių bibliotekų problemų – nepakankamo fondų atnaujinimo finansavimo bei skurdžių bibliotekininkų atlyginimų – sprendimai negali būti atidėliojami rytdienai ar kitiems finansiniams metams, jie privalo būti priimami dabar, nes kiekviena praleista diena tik didina tautos neraštingumą, trukdo jos dvasiniam tapsmui. Todėl prašome dabar ieškoti galimybių grąžinti bibliotekų fondų atnaujinimui skirtas lėšas į prieškrizinį lygį (8 mln Lt) ir pakelti bibliotekininkų darbo užmokestį.

Vilnius
2013 04 05