/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single.php on line 25
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal į sąrašą

Lietuvos rašytojų sąjungos suvažiavimo kreipimasis dėl valstybės stipendijų

2013 gegužės 2 d.

Benedikto Januševičiaus nuotraukaLietuvos Respublikos Ministrui pirmininkui Algirdui Butkevičiui
Lietuvos Respublikos kultūros ministrui Šarūnui Biručiui

 

 

 

 

Lietuvos rašytojų sąjungos suvažiavimo kreipimasis dėl valstybės stipendijų

Lietuvos rašytojų sąjungos suvažiavimo, įvykusio 2013 m. balandžio 5 d., dalyviai iškėlė klausimą dėl valstybės stipendijų skyrimo rašytojams ir apskritai menininkams.
Valstybės stipendiją, skiriamą menininkui konkrečiam kūrybinio darbo laikotarpiui (pagal stipendijų nuostatus – iki 2 metų), vertiname kaip svarbiausią valstybinio rėmimo formą, pasiekiančią meno kūrėją tiesiogiai. Lietuvos Respublika, priėmusi sprendimą skirti valstybės stipendijas meno kūrėjams, prilygo europinei praktikai, taigi gali didžiuotis šiuo sprendimu. Menininkas, gavęs valstybės stipendiją, jos gavimo laikotarpiu gali atsidėti vien kūrybai, įgyvendinti individualų kūrybinį sumanymą, reikalaujantį laiko ir sąlygų. Valstybės stipendijų gavėjai yra sukūrę kūrinių, užtikrinusių gyvybingą Lietuvos meno ir kultūros plėtotę, priešingą agresyviai popkultūrai. Valstybės stipendija jau tapo visiems suprantama kompensacija kuriančiam žmogui, kurios reikia dėl to, kad Lietuvoje, nedidelės meno rinkos šalyje, honorarai menininkams, ypač rašytojams, dėl minėtos aplinkybės yra kuklūs.

Suvažiavimo dalyviai atkreipė dėmesį į smarkiai sumažintas lėšas, valstybės planuojamas minėtoms stipendijoms skirti: nuo 4 mln. litų iki nepilnai 2 mln. litų 2012 metais, 2013 metų suma – 2,730 mln. litų. Tai reiškia, kad vis mažiau menininkų gali tikėtis valstybės stipendijos, ir trumpesniam laikotarpiui.
Atsigaunančios ekonomikos sąlygomis prašome padidinti kultūros ir meno kūrėjų individualioms ir edukacinems stipendijoms skiriamas lėšas iki 5 mln. litų.