Atgal į sąrašą

Laisvai prieinami: autorių teisių kalendorius

Daugumoje Europos šalių kūrinio autoriaus teisės tampa viešąja nuosavybe, praėjus 70 metų nuo autoriaus mirties. Vis dėlto esama ir įvairių teisinių šio geležinio principo išlygų. Pirmiausia, 70 metų terminas galioja tik originaliems tekstams. Vertimų (net ir Homero!) atveju turi praeiti tiek pat metų nuo vertėjo mirties. Taigi Pulgio Andriušio (m. 1970) „Don Kichoto“ vertimas viešaja nuosavybe taptų 2040 m.

Prancūzijoje galioja sudėtinga sistema, pagal kurią teisių galiojimo laikotarpis gali būti ilgesnis. 30 metų ilgiau galioja Pirmajame ir Antrajame pasauliniuose karuose už Prancūziją žuvusiais laikomų autorių kūrybos teisės (pvz. G. Appolinaire, Ch. Péguy, A. de Saint-Exupéry).

1942 m. rugpjūčio pradžioje Treblinkos mirties stovykloje nužudyto Januszo Korczako tiksli mirties data nėra žinoma. Pagal Lenkijos įstatymus, tokiais atvejais asmuo laikomas mirusiu praėjus metams nuo karo pabaigos – taigi jo atveju 70 metų skaičiuojami nuo 1946 m. gegužės 9 d. 2012 m. mėginta per teismą nustatyti tikrąją mirties datą, bet bylos nagrinėjimas atidėtas neribotam laikui.

Internete aptiksime nemažai „laisvai prieinamų“ autorių sąrašų. Dažniausiai jie sudaromi pagal kalendoriuose nurodomas mirties datas. Atsižvelgti į visas ką tik minėtas ir neminėtas teisines aplinkybes labai sudėtinga, todėl šie sąrašai negali būti visiškai patikimi. Vis dėlto štai nedidelis sąrašas autorių, nuo kurių mirties neseniai praėjo arba veikiai praeis 70 metų, todėl tikėtina, kad originalūs jų kūriniai (bet ne vertimai!) yra arba netrukus bus prieinami viešosiose interneto bibliotekose

Stefanas Zweigas (1881 – 1942, teisės viešos nuo 2013 m. sausio 1 d.)

Robertas Musilis (1880 – 1942)

Bruno Schulzas (1892 – 1942)

Lucy Maud Montgomery (1874 – 1942)

Kazys Binkis (1893–1942)

Henrikas Pontoppidanas (1857 – 1943, teisės viešos nuo 2014 m. sausio 1 d.)

Simone Weil (1909 – 1943)

Gabrielė Petkevičaitė-Bitė (1861 – 1943)

Krzysztofas Kamilis Baczyńskis (1921 – 1944, teisės bus viešos nuo 2015 m. sausio 1 d.)

Maxas Jacobas (1876 – 1944)

Antoine’as de Saint-Exupéry (1900 – 1944, teisės galioja dar mažiausiai 30 m.)

Romainas Rollandas (1866 – 1944)

Jurgis Baltrušaitis (1873 –1944)

Mikalojus Katkus (1852 – 1944)

Vytautas Mačernis (1921 – 1944)

Juozapas Albinas Herbačiauskas (1876 –1944)

Else Lasker-Schüler (1869 – 1945, teisės bus viešos nuo 2015 m. sausio 1 d.)

Anne Frank (1929 – 1945)

Theodore’as Dreiseris (1871 – 1945)

Franzas Werfelis (1890 – 1945)

Paulis Valéry (1871 – 1945)

Kazys Puida (1883 – 1945)

Mamertas Indriliūnas (1920 – 1945)