Atgal į sąrašą

Kvietimas Jono Avyžiaus literatūros premijai gauti

2022 sausio 13 d.

Jonas Avyžius

2022 m. bus minimos Jono Avyžiaus 100-osios gimimo metinės. Siekiant įamžinti rašytojo Jono Avyžiaus atminimą, 2012 m. Joniškio rajono savivaldybės taryba įsteigė Jono Avyžiaus literatūros premiją, kuri teikiama kas penkeri metai. Premija pradėta teikti nuo 2012 metų. Premijos dydis – 3000 eurų. Premija skiriama rašytojui už grožinės literatūros – prozos ar eseistikos kūrinį, kuriame profesionaliai ir meniškai vaizduojamas Lietuvos praeities ar dabarties gyvenimas, akcentuojamos moralinės ir dvasinės vertybės. Kūrinys turi būti išleistas per praėjusius penkerius kalendorinius metus (2017–2021) nuo paskutinės premijos įteikimo.

Kandidatus premijai gauti gali siūlyti Lietuvos Respublikos kultūros, meno, mokslo ir studijų institucijos, kūrybinės sąjungos, visuomeninės organizacijos, patys kūrinių autoriai.

Iki 2022 m. balandžio 1 d. premijos įteikimo organizatorei – Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešajai bibliotekai (Vilniaus g. 3, LT-84147 Joniškis) – turi būti pateiktas kompetentingo asmens ar kūrybinės sąjungos siūlymas, rekomendacija ir grožinės literatūros kūrinys (pagal galimybes pristatyti 5 kūrinio egzempliorius). Jei siūlymą teikia pats autorius, jis turi pridėti kompetentingo asmens ar kūrybinės sąjungos rekomendaciją, grožinės literatūros kūrinį. Premija negali būti teikiama tam pačiam asmeniui du kartus.

Su premijos nuostatais galima susipažinti interneto svetainėse www.joniskis.lt ir www.joniskis.rvb.lt.

Papildoma informacija: Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka, tel. (8 426) 51 887, el. p. jvb@joniskis.rvb.lt.