Atgal į sąrašą

KĘSTUTIS RASTENIS 1950-2017

2017 balandžio 18 d.

Kęstutis Rastenis apie 1980 m. Asmeninė nuotr.

 

Balandžio 17 d. vakare eidamas 67-uosius metus po sunkios ligos mirė poetas, literatūros kritikas ir vertėjas Kęstutis Rastenis.

K. Rastenis gimė 1950 metų lapkričio 21 dieną Utenoje. 1968 m. baigė Tauragnų vidurinę mokyklą, 1973 metais – Vilniaus Universiteto istorijos fakultetą. 1978 m. baigė filosofijos, sociologijos ir teisės instituto filosofijos istorijos aspirantūrą. Dirbo „Minties“ leidykloje vyr. moksliniu redaktoriumi, Knygų rūmuose, Kultūros ir meno institute. Pirmieji eilėraščiai respublikinėje spaudoje pasirodė 1967 metais.

1988 metais išleido pirmąjį eilėraščių rinkinį „Išgludinti požymiai“. Po to išleido dar 5 poezijos knygas: „Tolimas miestas“ (1998), eilėraščių ir vertimų knygą „Vienas nakty Suomijoj“ (2003), „Strindbergo kavinėje“ (2004), „Eime tik į Nieką: Vilniaus ir Helsinkio džiunglėse“ (eilėraščių rinkinys ir V. Vordsvorto bei T. S. Elioto poezijos vertimais, 2005), eilėraščių ir poezijos vertimų rinkinį „Už laiko zonos ribų“ (2010). Iš anglų kalbos išvertė filosofinius veikalus: D. Jumo (David Hume) „Žmogaus proto tyrinėjimas“, T. Hobso (Thomas Hobbes) „Leviatanas“, V. Džeimso (W. James) „Pokalbiai su mokytojais apie psichologiją ir su studentais apie kai kuriuos gyvenimo idealus“, E. Gelnerio (Ernest Gellner) „Tautos ir nacionalizmas“.

„K. Rastenio poezija santūri, dažnai klasikinės formos, joje vyrauja egzistencinio nerimo, harmonijos ilgesio motyvai, eilėraščiams būdingos tragiško nerimo gaidos ir egzistenciniai būties apmąstymai. Anot poeto Jono Strielkūno, „viena vertus, jis lyg ir grynas lyrikas, dramatiškai suvokiantis pasaulį, kita vertus, – filosofas, ieškantis egzistencijos prasmės, atsakymo į amžinąjį klausimą: „Kas gi būtis?“

Kęstutis Rastenis pašarvotas Utenos Kristaus žengimo į dangų parapijos bažnyčios šarvojimo salėje, Vytauto g. 1.

Lankymas nuo balandžio 18 d. 14 val.
Karstas išnešamas balandžio 19 d. 12 val.
Laidojamas Tauragnų kapinėse
Šv. Mišios už velionio vėlę Tauragnų Šv. Jurgio bažnyčioje 13 val.