Atgal į sąrašą

Kauko laiptai

2012 spalio 14 d.

Viktoras Rudžianskas „Ponia Klara“. Dešimties meilės eilėraščių poetinė novelė.

Valdemaras Kukulas „Vertybių apžvalgos ratas“. Knygoje spausdinamos 2004-2011 m. savaitraštyje „Nemunas“ publikuotos kultūrinės spaudos apžvalgos. Valdemaras Kukulas bene vienintelis įdėmiai skaitė, reflektavo ir profesionaliai tyrinėjo šią modernią literatūros kasdienybę, neapsiribodamas vien ryškiausiais vardais, bet įdėmiai pasidairydamas ir po marginalijų pašalius. Vienoje vietoje surinkta aktualioji šiandienos literatūros kritika daro stiprų įspūdį, o ateityje bus svarus liudijimas ir šaltinis akademiniams lietuvių literatūros tyrinėjimas. Už šias naujausios lietuvių literatūros apžvalgas 2012 m. Valdemarui Kukului skirta pirmoji Vytauto Kubiliaus premija.

Paulius Norvila „Kortų traukimas tėra tik dalis ritualo“. Kortų traukimas – bandymas suvokti pasaulį. Autorius daug dėmesio skiria išgalvotam ir kasdieniam gyvenimui, prisimatuoja kaukę, ironizuoja, prabyla lyriškai, ieško savojo poetinio ritualo erdvių ir formų.

Violeta Šoblinskaitė Aleksa „Tyruliukuose viskas gerai“ /novelės/. Autorė kviečia skaitytojus į pramanytą miestelį, kuriame gyvena keistuoliai. Jie nešvyti televizijoje, nedėvi madingų dizainerių siūtų kostiumų, neplaukioja jachtomis, nevalgo ančiuvių ir negeria kas rytas „Actimel“, kitaip tariant, nėra joks elitas. Nėra jie ir garsūs nusikaltėliai, elgesiu nuo elito nedaug kuo tesiskiriantys. Tyruliškiai keisti vien todėl, kad vis dar nėra pamiršę būti paprastų paprasčiausiais žmonėmis

Gasparas Aleksa „Žiogas žvirblį medžiojo: pakraščių kasdienybė“ /publicistika ir 9 novelės/. Iš kasdienybės išlukštenti tekstai, gulantys vienas ant kito kaip plėšiamo kalendoriaus lapeliai. Tekstai, kuriuose susipina apmąstymai ir sapnai, dabartis ir jaunystės potyriai, fantazija ir realybė. Tekstai, kurie klausia ir bando atsakyti.
Kartais labai neramūs, netgi įkyrūs tekstai.

Povilas Pažemeckas „Blakutės“. Knygelėje skelbiami pramanyto autoriaus vardu užrašyti sąmojingi posakiai, kurių diapazonas nuo buitiškų pašmaikštavimų ligi filosofinių paradoksų.

Regina Katinaitė-Lumpickienė „Žemėje, sakei“ – naujoje eilėraščių knygoje autorė lieka ištikima sau – asketiška forma, taupi detalė. Ir didelio pasaulio paieškos kamerinėje erdvėje. 

Gruzijos poetų antologija. Skaitytojas susitiks su dvylika įdomių, skirtingų Gruzijos poetų, kurių kūrybą vienija egzistenciniai apmąstymai, pažymėti, kartais ryškesniais, kartais vos apčiuopiamais, karo ženklais. 

Gintautas Dabrišius „Joju vienas“ – septintoji 2006 m. Poezijos pavasario laureato eilėraščių knyga. Nedaugžodžiaujanti, originali, dabrišiška. 

 

Vidmantas Elmiškis „9 užkimusios gerklės“ – naujoje knygoje apie meilę ir mirtį, džiaugsmą ir liūdesį, dvasinę kančią ir fizinį skausmą poetas kalba asketiškai, be sentimentalių atsidūsėjimų. V. Elmiškiui artima kaimo žmogaus pasaulėjauta, atidus ir geranoriškas žvilgsnis į praėjusį, tačiau ne į prarastą laiką.

 

Vladas Kalvaitis „Sustiprinto režimo barakas“ – novelių romane autorius derina išmonę ir autentiškus išgyvenimus tremtyje. Nevengia publicistinių motyvų, epistoliarinio žanro. Per atskirus novelių veikėjus, jų pasakojimus ir buitį, prisiminimus, kasdienybę, svajones atskleidžia lagerių sistemą, mirties tragizmą ir išgyvenimų galimybes.

Stasys Babonas „Žuvų gyvenimai šulinyje“ – naujame savo romane autorius nagrinėja žmogaus savitumo ir kūrybiškumo temą. Jo nuomone, menas randasi iš kančios, iš nepritapimo prie pasaulio, iš kitoniškumo. Kūrinio veikėjų gyvenimai sudėtingi, klaidūs, duobėti, ir, tik perskaičius romaną iki pabaigos, įmanoma suvokti
jų prasmę. 

Gintaras Patackas „Manęs nebus kai kada“ – naujausia poeto knyga, kurioje – šiuolaikinės aktualijos, amžinybės ir laikinumo diskursas, sparčiai besikeičiančios visuomenės performansas, atspindintis sultingai bravūrišką kalbos identitetą.

Dainius Sobeckis „homo religiosus“ – trečioji poeto knyga, sklidina siurrealistinės dievoieškos, krikščioniškosios filosofijos pervertinimo. Lyrinis subjektas triveidis cinikas: homo sovietikus, homo religiosus, homo lituanus. „homo religiosus“ egzistencinės tiesos revizuoja katalikybės idėją, bando jos tvirtumą. Autorius polemizuoja su Dievu, netgi nori su juo „kortom palošt“. Žino, jog praloš, „bet juk taip knieti“.

 

Valdemaras Kukulas „Vertybių apžvalgos ratas“. Knygoje spausdinamos 2004-2011 m. savaitraštyje „Nemunas“ publikuotos kultūrinės spaudos apžvalgos. Valdemaras Kukulas bene vienintelis įdėmiai skaitė, reflektavo ir profesionaliai tyrinėjo šią modernią literatūros kasdienybę, neapsiribodamas vien ryškiausiais vardais, bet įdėmiai pasidairydamas ir po marginalijų pašalius. Vienoje vietoje surinkta aktualioji šiandienos literatūros kritika daro stiprų įspūdį, o ateityje bus svarus liudijimas ir šaltinis akademiniams lietuvių literatūros tyrinėjimas. Už šias naujausios lietuvių literatūros apžvalgas 2012 m. Valdemarui Kukului skirta pirmoji Vytauto Kubiliaus premija.

Normal 0 19 false false false LT X-NONE X-NONE