Atgal į sąrašą

Jono Aisčio literatūros premija

2017 kovo 6 d.

Jonas Aistis

Kaišiadorių rajono savivaldybė skelbia, kad iki balandžio 30 d. laukia siūlymų Jono Aisčio literatūros premijai gauti.
Premija skiriama už Jono Aisčio kūrybos tyrinėjimą ir sklaidą, už aistiškos lyrizmo dvasios puoselėjimą poetinėje kūryboje.
Kūrinius Premijai gauti gali siūlyti kultūros, meno, mokslo ir studijų institucijos, kūrybinės sąjungos, visuomeninės organizacijos, taip pat patys kūrinių autoriai.
Siūlant kandidatą Premijai gauti, Komisijai raštu turi būti pateikiama:
1. pretendentą siūlančio asmens ar institucijos rekomendacija;
2. pretendento kūrybinės ar mokslinės veiklos aprašymas, darbų sąrašas;
3. pretendento darbai, už kuriuos siūloma premijuoti: per paskutiniuosius dvejus metus išleistos poezijos, eseistikos, prozos, literatūros mokslo knygos ir kitos publikacijos, pateiktų darbų recenzijos ir atsiliepimai apie juos.
Premija negali būti skiriama du kartus tam pačiam asmeniui, taip pat po autoriaus mirties.
Komisijos pirmininkas Premijos laureatui įteikia 900 eurų piniginę premiją ir laureato diplomą „Poezijos pavasario 2017“ renginyje gegužės 19 d. Rumšiškėse, Kaišiadorių rajone.
Rekomendacijas ir darbus, kurie siūlomi premijai gauti, siųsti adresu: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, Bažnyčios g. 4, LT-56121 Kaišiadorys.
Dėl informacijos prašome skambinti tel.: 8 614 45 194 arba 8 656 19 513.

Kaišiadorių rajono savivaldybės meras Vytenis Tomkus