Atgal į sąrašą

GINTAUTAS IEŠMANTAS 1930.01.01 – 2016.09.04

2016 rugsėjo 5 d.

Benedikto Januševičiaus nuotrauka

Rugsėjo 4 dieną  Vilniuje mirė Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo Akto signataras, Lietuvos rašytojų sąjungos narys, poetas, žurnalistas, rezistentas ir politinis kalinys Gintautas Iešmantas.

Gintautas Iešmantas gimė 1930 m. sausio 1 d. Vilkaviškio rajono Šūklių kaime (buvęs Žaliosios valsčius). Nuo 1933 m. gyveno Šakių rajono Griškabūdžio apylinkės Skrynupių kaime. Mokėsi Griškabūdžio pradžios mokykloje, Šakių gimnazijoje. 1949-1953 m. studijavo Vilniaus pedagoginiame institute, įgijo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo specialybę. Baigęs institutą dirbo žurnalisto darbą įvairiose redakcijose, keletą metų „Žinijos“ draugijos Vilniaus m. organizacijos sekretoriumi. 1974 m. rugsėjo 6 d. G.Iešmanto bute padaryta krata, konfiskuota poezija, kurią rašė nuo 1947 m. Dėl joje reikštų laisvės siekimų pašalintas iš žurnalisto darbo („Komjaunimo tiesos“ laikraščio redakcijos), Lietuvos žurnalistų sąjungos. Įsidarbinęs Knygų rūmuose bibliografu, įsijungė į pogrindinę veiklą kaip žurnalistas, bendradarbiavo pogrindiniame laikraštyje „Perspektyvos“. Už šią veiklą 1980 m. kovo 17 d. buvo suimtas ir nuteistas 6 metams griežto režimo lagerio ir 5 metams tremties. Kalintas Permės srities lageriuose Urale, po to ištremtas į Komijos ATSR. Tuo metu buvo priimtas garbės nariu į Anglijos ir JAV nacionalinius PEN klubus, tapo Lietuvos Helsinkio grupės nariu. 1988 metų lapkričio pradžioje, reikalaujant užsienio ir Lietuvos visuomenei, iš tremties paleistas. Grįžęs į Vilnių įsijungė į Sąjūdžio veiklą, prisidėjo prie Lietuvos socialdemokratų partijos atkūrimo, buvo „Lietuvos socialdemokrato“, paskui „Lietuvos žinių“ redaktorius. 1990-1992 m. Atkuriamajame Seime buvo Sąjūdžio frakcijos narys, dirbo Švietimo, kultūros ir mokslo komisijoje. 1992 m. pasibaigus Atkuriamojo Seimo įgaliojimams, išėjo į pensiją ir atsidėjo kūrybiniam darbui, bendradarbiauja spaudoje. Yra Lietuvos žurnalistų sąjungos, taip pat Lietuvos socialdemokratų partijos narys. 1990 m. pabaigoje išėjo pirmoji G.Iešmanto poezijos knyga „Prisikėlimo šventė“, kurioje išspausdinti lageriuose ir tremtyje parašyti eilėraščiai. Dabar G.Iešmantas yra išleidęs arti keturiasdešimties poezijos knygų, iš kurių paminėtinos: „Pasilenk prie versmės“ (1994), „Pirmykščiai ežerai“ (1997), „Išbandymas“ (1998), „Gaisai debesyse“ (1998), „Srautas“ (1999), „Liūdesio dainą aš dainavau“ (1999) „Dangui ir žemei“ (2003),“Mėlynas laivas“ (2004), „Einu“ (2015), „Atsigręžimas į tylą“ (2016), poezijos rinktines „Ugnies šokis“ (2007), „Dienų valia“ (2013), taip pat dramaturgijos, publicistikos, pamąstymų apie kūrybą knygų. Nuo 2004 metų Gintautas Iešmantas buvo Lietuvos rašytojų sąjungos narys.
    1990 m. apdovanotas P.Lauritzeno tarptautine laisvės premija (Danija, Kopenhaga), 1999 m. – Vyčio Kryžiaus III laipsnio ordinu, 2003 metais jam skirta Juozo Tumo – Vaižganto premija už publicistiką.

Urna su velionio palaikais bus pašarvota Vilniaus laidojimo rūmuose (Olandų g. 22, Vilnius). Lankymas – rugsėjo 6 d. nuo 15 iki 21 val. Urna išnešama rugsėjo 7 d. 12 val. Velionis bus palaidotas Antakalnio kapinėse, Vilniuje.