Atgal į sąrašą

Gailių klano premijos teikimo ceremonija

2023 vasario 17 d.

Maloniai kviečiame į dvyliktosios Gailių klano premijos teikimo ceremoniją, kuri įvyks š.m. kovo 1 d. 18.00 val. Vilniaus paveikslų galerijoje

 (Didžioji 4).

Dvyliktoji Gailių klano premija bus įteikta

Karoliui Kaupiniui

tikrai ne tik už tą filmą

Giriamąjį žodį tars dr. Simas Čelutka

Ceremonijai vadovauja Audrius Matonis

Ceremonijoje dalyvauja choras „Aidija“ 

(vadovas Romualdas Gražinis)

Gailių klanas

Gailių klaną sudaro Antanas Gailius ir Danutė Gailienė, jų vaikai su sutuoktiniais, vaikais, įvaikiais ir globotiniais ir visi tolimesni tiesioginiai jų palikuonys su šeimomis. Teikiant Premiją, balso teisę turi visi Klano nariai, kurie yra įgiję aukštąjį išsilavinimą.

Premija

Pradedant 2011 m., premija kasmet skiriama už viešojo gyvenimo refleksijas, išreikštas žodžiais arba darbais ir siekiančias bendrojo gėrio. Premija atspindi subjektyvią ir sutartinę Klano nuomonę ir vertybes. 

Premijos teikimas

Premija teikiama per viešą ceremoniją Kovo 11-sios išvakarėse. Premiją sudaro diplomas ir sidabro medalis, kurio averse įrašyta „Gailių klano premija“ ir eilės numeris, o reverse – apdovanotojo vardas, pavardė ir teikimo metai. Premija nėra ir niekada nebus piniginis apdovanojimas. Visas su Premijos teikimu susijusias išlaidas padengia Klanas. Klanas maloniai priima paramą, susijusią su Premijos teikimu (pavyzdžiui, nuolaidas teikimo vietos nuomai ar kultūrinei programai ir pan.), tačiau rėmėjai neįgyja teisės daryti įtaką Premijos skyrimui. 

http://www.facebook.com/Gailiai