Atgal į sąrašą

BRONIUS RAGUOTIS 1929 09 18 – 2021 02 13

2021 14 vasario d.

Žurnalistikos pedagogas, spaudos, literatūros ir kultūros istorikas Bronius Raguotis. Vlado Braziūno nuotrauka.

 

 

 

 

Lietuvos rašytojų sąjunga su giliu liūdesiu praneša, kad š. m. vasario 13 d., eidamas devyniasdešimt antruosius metus, mirė  žurnalistikos pedagogas, spaudos, literatūros ir kultūros istorikas, Lietuvos rašytojų sąjungos narys Bronius Raguotis.

Bronius Raguotis gimė 1929 metų rugsėjo 18 d. Kaune. 1954 metais Vilniaus universitete baigė žurnalistiką. 1950–1963 metais dirbo dienraščio „Tiesa“ redakcijoje, 1954–1994 metais Vilniaus universitete dėstė žurnalistiką, 1985-1991 metais buvo Spaudos žurnalistikos katedros vedėjas, aktyvus Vilniaus universiteto ,,Žurnalistikos tyrimų“ žurnalo redakcinės kolegijos narys. Daugelis absolventų jį visada prisimins kaip puikų spaudos istorijos dėstytoją, Lietuvos ir Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių spaudos, literatūros, kultūros istorijos tyrinėtoją ir žinovą. Jis yra parašęs ir išleidęs metodinę  medžiagą žurnalistikos specialybės studentams neakivaizdininkams Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių darbininkų periodika 1905–1917 m. (1978), taip pat Prie ištakų: Amerikos lietuvių demokratinės kultūros etiudai (1981),  Amerikos lietuvių periodinė spauda 1879–1919 metais (2003). Paskelbė per šimtą mokslinių straipsnių lietuvių kultūros, žurnalistikos istorijos temomis, monografiją apie JAV lietuvių publicistą Antaną Bimbą: Antanas Bimba: gyvenimo, veiklos, kūrybos bruožai (1974). Yra sudaręs straipsnių rinkinius: Antanas Jonynas. Prie gyvo šaltinio (1978) ir Vaclovas Biržiška. Knygotyros darbai (kartu su Genovaite Raguotiene) (1998).

Anot Žurnalistikos ir medijų tyrimų centro profesoriaus Andriaus Vaišnio, Bronius Raguotis „priklausė tai Vilniaus universiteto darbuotojų kartai, kurie palaikė tolerancijos, pagarbos, kolegiškumo dvasią, mokėdami klausytis ir būti klausomi“.

Velionis bus kremuojamas, atsisveikinimas vyks karantinui pasibaigus.

Širdingai užjaučiame žmoną ir kitus artimuosius.