Atgal į sąrašą

Bronius Mackevičius (1929 03 20–2013 05 10)

2013 gegužės 11 d.

Lietuvos rašytojų sąjungą pasiekė skaudi žinia, kad eidamas aštuoniasdešimt penktuosius metus mirė jos narys Bronius Mackevičius.
Bronius Mackevičius gimė 1929 m. kovo 20 d. Paąžuolės kaime (Varėnos r.). 1942–1949 m. mokėsi Vilniaus gimnazijoje. 1947–1949 m. dirbo literatūriniu darbuotoju „Komjaunimo tiesos“ laikraštyje, 1953–1956 m. – „Švyturio“ redakcijoje: iš pradžių literatūros darbuotoju, vėliau – skyriaus vedėju. 1960 m. baigė Maskvos M. Gorkio literatūros instituto aukštuosius literatūros kursus. 1961–1964 m. vadovavo „Pergalės“ žurnalo (dabar „Metai“) redakcijos skyriui.
Išleido dvylika eilėraščių knygų suaugusiems – Rikiuotėje (1952), Petys į petį (1956), Neramūs paukščiai (1958), Žygiais matuojame širdis (1968), Palydėk mane, vėjau (1968), Grįžtančios gervės (1973), Čia ošia pušys (1975), Užpustytos stotys (1978), Šermukšnių skonis (1979), Ilgesio medis (1983), Aguonų žydėjimas (1990), Ant krentančių lapų (1999), Šnara nendrėse vėjas (2009); tris rinkinius vaikams – Mano mašinos (1962), Mūsų kariai (1962, 1972), Žaliuoja eglutė (1965).

Bronius Mackevičius apdovanotas „Tiesos“, „Švyturio“, „Moters“, „Jaunimo gretų“ redakcijų premijomis, Vidaus reikalų ministerijos premija, 1979 m. jam paskirta Stasio Šimkaus premija už dainų tekstus.

Velionis pašarvotas šarvojimo salėje prie Petro ir Povilo bažnyčios. Atsisveikinimas gegužės 12 d. nuo 14 iki 22 val., gegužės 13 d. nuo 10 val. Karstas išnešamas gegužės 13 d. 14 val. Velionis bus palaidotas Buivydiškių kapinėse.

Lietuvos rašytojų sąjunga