Atgal į sąrašą

Birželio 7 d. įvyko Lietuvos rašytojų sąjungos valdybos posėdis

2016 birželio 14 d.

Valdyba pasidalino Poezijos pavasario įspūdžiais, aptarė kitų metų festivalio darbus, kalbėjo apie tolesnę VšĮ „Savaitraštis Nemunas“ veiklą.

Nuspręsta siūlyti kandidatus premijoms: Lietuvos nacionalinei kultūros ir meno premijai – Vytautą Martinkų ir Valdą Petrauską (už ilgametį kūrėjo kūrybinį indėlį į kultūrą ir meną); Antano Baranausko premijai – Eriką Drungytę už eilėraščių knygą „Patria“ (Kauko laiptai, 2015), Stasį Jonauską už eilėraščių knygą „Laikas išeina pats“ (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2014) ir Valdą Papievį už romaną „Odilė, arba Oro uostų vienatvė (Alma littera, 2015); Vlado Šlaito premijai – Vytautą Kazielą už eilėraščių knygą „Vieta ir kiti nutylėjimai“ (Kauko laiptai, 2015) ir Gvidą Lataką už eilėraščių knygą „Lokenos“ (Naujoji Romuva, 2015); Jono Marcinkevičiaus premijai – Vladą Kalvaitį už romaną „Sustiprinto režimo barakas“ (Kauko laiptai, 2011, 2013, 2014).

Išrinkti delegatai į Antano Baranausko premijos vertinimo komisiją (Vidmantas Kiaušas-Elmiškis, Mindaugas Nastaravičius, Rimantas Vanagas), į Vaižganto premijos vertinimo komisiją (Gytis Norvilas, Donatas Petrošius ir Antanas Šimkus), į Valstybinę lietuvių kalbos komisiją (Vladas Braziūnas).

Buvo svarstytas Rūtos Mataitytės prašymas priimti į asociaciją. Nuodugniau susipažinę su kandidatės kūryba, Valdybos nariai artimiausiame posėdyje apsispręs, ar ji taps Rašytojų sąjungos nare.