Apie mus

Lietuvos rašytojų sąjunga yra profesionalių poetų, prozininkų, dramaturgų, vertėjų, kritikų ir literatūros mokslininkų asociacija Lietuvoje, vienijanti apie 360 meno kūrėjo statusą turinčių narių. LRS aktyviai rūpinasi ir gina savo narių teises, atstovauja Lietuvos rašytojų interesus Lietuvoje bei užsienio šalyse. Vykdo įvairius profesionaliosios Lietuvos literatūros raidą skatinančius projektus. LRS siekia pagerinti rašytojų bei literatūros profesionalų gyvenimo bei kūrybos sąlygas, didinti jų matomumą viešajame diskurse, skatina perspektyvius jaunuosius kūrėjus, rūpinasi savo narių atminimo įamžinimu. LRS skatina kūrybinę veiklą bei profesionaliajai literatūrai naudingą bendradarbiavimą, palaiko abipusiai naudingus ryšius su kitomis asociacijomis, valdžios bei visuomeninėmis organizacijomis bei kultūros lauke veikiančiais asmenimis. LRS organizuoja įvairius literatūrinius konkursus bei edukacijos programas, savo kandidatūras teikia valstybiniams literatūros apdovanojimams. LRS teikia pasiūlymus valstybinėms institucijoms dėl įstatymų bei kitų teisės norminių aktų tiesiogiai susijusių su Lietuvos rašytojų bei profesionaliosios literatūros interesais. Vykdydama įvairias kūrybines programas LRS siekia ne tik Lietuvoje kelti profesionaliosios literatūros lygį, bet ir kurti kūrybinėms partnerystėms bei bendrystei palankią terpę, skatinti Lietuvos rašytojų bendruomeniškumą. LRS aktyviai bendradarbiauja su žiniasklaidos priemonėmis bei kitaip tarpininkauja siekdama didesnio savo narių žinomumo bei profesionaliosios literatūros matomumo. LRS rūmuose veikia sąjungos nariams, jų artimiesiems bei literatūros mokslininkams atvira biblioteka.
LRS bendradarbiauja su užsienio rašytojų organizacijomis ir kultūros centrais, taip pat su užsienio šalių ambasadų Lietuvoje kultūros atstovais, rengia bendrus projektus; rekomenduoja lietuvių literatūros tekstus užsienio knygų bei žurnalų leidėjams; organizuoja lietuvių literatūros pristatymus ir rašytojų susitikimus užsienyje; deleguoja lietuvių rašytojus į užsienyje vykstančius festivalius, konferencijas, kitus literatūrinius renginius; skleidžia informaciją apie lietuvių literatūrą, Lietuvos rašytojus, LRS veiklą, leidėjus, padeda užmegzti kontaktus; kviečia svečius iš užsienio į tarptautinį festivalį „Poezijos pavasaris”; Lietuvos rašytojams teikia informaciją apie rašytojų ir vertėjų rezidencijas ir stipendijas užsienyje bei tarpininkauja jų prašant, taip pat skleidžia informaciją apie nuolat vykstančius konkursus.

Pirmininkė: Birutė Jonuškaitė Augustinienė

Adresas: K. Sirvydo g. 6, Vilnius 01101
Telefonas: +370 630 62549
El. paštas: sajunga@rasytojai.lt 

Istorija

Pirmininkas ir valdyba

Įstatai

LRS Skyriai

LRS literatūros fondas

Rašytojų klubas

LRS biblioteka

LRS leidykla

LRS leidiniai