Atgal į sąrašą

Antano Miškinio literatūrinė premija

2015 kovo 23 d.

A. Miškinio darbo stalas literatūrinėje-etnografinėje sodyboje Juknėnuose (Utenos raj.). Benedikto Januševičiaus nuotraukaUtenos rajono savivaldybė skelbia konkursą Antano Miškinio literatūrinei premijai gauti. Premija skiriama už geriausią naują poezijos knygą, išleistą per praėjusius dvejus kalendorinius metus, kurioje atskleidžiama aukštaitiška-utenietiška dvasia, atspindinti Aukštaitijos regiono etninius motyvus, tradicijas ir istorinę atmintį. Antano Miškinio literatūrinės premijos laureato apdovanojimo iškilmės vyks per Antanines – 2015 m. birželio 14 d. Antano Miškinio gimtinėje Juknėnuose (Daugailių seniūnija, Utenos rajonas). Laureatui bus įteikiamas laureato diplomas. Premijos dydis – 1740 eurų. Kūrinius premijai gauti gali siūlyti kūrybinės sąjungos, asociacijos, leidyklos ir patys autoriai. Kūriniai premijai gauti pateikiami iki šių metų balandžio 15 d. Utenos rajono savivaldybės administracijai 103 kab. Kiekviena teikiančioji institucija arba patys autoriai kartu su Kūriniu turi pateikti autoriaus kūrybinę biografiją ir Kūrinio recenziją. Kūrinių pateikimo tvarka skelbiama Utenos rajono spaudoje, savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt ir savaitraštyje „Literatūra ir menas“. Kartu su išvardintais dokumentais privaloma pateikti du vertintino Kūrinio egzempliorius. Nepriimami ir nevertinami – rinktinės, raštai, pakartotiniai leidiniai, knygos, išleistos po poeto mirties, kelių autorių rinkiniai ir almanachai. Telefonas pasiteirauti (8 389) 64013, (8 686) 62331 Zita Mackevičienė.