Atgal į sąrašą

ALFREDAS FRANCKAITIS (1921 10 29–2013 03 06)

2013 kovo 21 d.

Alfredas Franckaitis. Vlado Braziūno nuotraukaLietuvos rašytojų sąjunga su liūdesiu praneša, kad 2013 metų kovo 6 dieną, eidamas devyniasdešimt trečiuosius metus Vėrbleke prie Zulingeno, Vokietijoje mirė lietuvių kultūros bičiulis ir darbininkas, rašytojas, poetas, publicistas ir lietuvių literatūros vertėjas, visuomenės veikėjas, evangelikų pastorius, Lietuvos rašytojų sąjungos narys Alfredas Franckaitis (Alfred Franzkeit).
Alfredas Franckaitis gimė Rytprūsiuose, Karaliaučiuje, vokiškoje šeimoje, tačiau nuo kūdikystės gyveno Lietuvoje – Kybartuose, Virbalyje, vėliau Kaune, kur 1940 m. baigė gimnaziją. 1941 m. sausį buvo repatrijuotas į Vokietiją, 1942 m. paimtas į karinę prievolę, tris kart sužeistas, karo pabaigoje Čekoslovakijoje amerikiečių paimtas į nelaisvę, iš kurios greitai buvo paleistas. Erlangeno universitete studijavo evangelikų teologiją, studijas baigė Miunsteryje. Daugiau nei trisdešimt metų iki pensijos dirbo socialinį bažnyčios darbą Freištate Žemutinėje Saksonijoje.

Vaikystėje puikiai išmokęs lietuvių kalbą, dar gimnazijoje ėmė rašyti eilėraščius abiem – vokiečių ir lietuvių kalbomis, Vokietijoje ėmė skelbti juos nuo 1952 m., Lietuvoje – prasidėjus Atgimimui: „Poezijos pavasario“ almanachuose, „Literatūroje ir mene“, „Dienovidyje“ ir kituose leidiniuose. Nuo 1988 m. jis buvo nuolatinis „Poezijos pavasario“ festivalių dalyvis. Vis dėlto svariausias jo nuopelnas yra didžiuliai darbai lietuvių literatūros, daugiausia poezijos, vertimų į vokiečių kalbą baruose. Jis yra vertęs daugiau kaip 130 lietuvių poetų kūrybą, išvertęs ir veik vien savo lėšomis Vokietijoje išleidęs Antano Baranausko „Anykščių šilelį“, Maironio, Vinco Mykolaičio-Putino, Justino Marcinkevičiaus eilėraščių rinktines. Jo lietuvių poezijos vertimai yra sulaukę šiltų atsiliepimų lietuvių ir vokiečių literatūrinėje spaudoje, už juos ir ilgametį lietuvių literatūros diegimą į Vakarų Europos kultūrą A. Franckaitis 1992 metais buvo priimtas į Lietuvos rašytojų sąjungą.
Alfredas Franckaitis dirbo ir didelį visuomeninį darbą, buvo Buvusių Lietuvos vokiečių bendruomenės valdybos narys, Baltų sąjungos Vokietijoje vokiečių – lietuvių bendruomenės vokiškasis pirmininkas, Anikės iš Taravos bendruomenės narys, kone keturis dešimtmečius buvo vienintelis sudarytojas ir redaktorius jo paties nuo 1956 m. leidžiamo metraščio „Heimatgruss“ („Tėviškės pasveikinimas“), kuriame būdavo skelbiami lietuvių rašytojų poezijos ir prozos kūrinių vertimai. Be to, A. Franckaitis aktyviai prisidėdavo ir rengiant kultūrinius susitikimus, lietuvių ir vokiečių literatūros vakarus ir kūrybos pristatymus.
Justinas Marcinkevičius yra ištaręs, kad „A. Franckaitis – tai šviesus, darbštus ir kūrybingas iš Mažosios Lietuvos kilusių didžiųjų rašto žmonių tęsinys“.
Atsisveikinta su Alfredu Franckaičiu buvo kovo devintosios šeštadienį Zulingeno parapijos kapinių koplyčioje.

Lietuvos rašytojų sąjungos informacija