Atgal į sąrašą

Alfonso Jono Navicko jubiliejus

2016 kovo 21 d.

 Alfonsas Jonas Navickas. Foto © Alma Simonavičiūtė, 2006

Sveikiname poetą, vertėją, publicistą Alfonsą Joną Navicką 80-tojo jubiliejaus proga.

 

MANO VIENA TĖVYNĖ

Aušra atkeliavo nuo juodojo miško mus nugalėti
Nuo saulės žaibai pražūtingom puolė liepsnom
Žvėrys pakilo didingi ežerai atsisakė tekėti
Mes šaukėmės amžius metų burnom atvertom

Mes buvome krikštyti žygiui tiesom begalinėm
Karališką liesdami žemę kerštui kitam svetimi
Kėlėm pilis ir tolimus laisvei žemynus pažinom
Savo tikėjimui likome pergalės dienai ištikimi

Kuršiai statė laivus vikingai kranto artumas puolė
Degė Prūsijos žemė kilmingi žemaičiai skelbė mūšius
Taip viskas suėjo į vieną Tėvynę gyvesnę negu tikrovėj
Savo didžia atmintim savo veidu didingu į mus