Atgal į sąrašą

Albino Andrulionio premija skirta Aidui Kelioniui

2021 lapkričio 18 d.

Aidas Kelionis. Algimanto Kvaraciejaus nuotrauka

Pirmojo Lazdijų bibliotekininko Albino Andrulionio Premija skirta rašytojui Aidui Kelioniui už knygą „Druskų kambarys“ (Homo Liber, 2020). Premija teikiama kasmet už darbus, nuveiktus praėjusiais kalendoriniais metais tiems kūrėjams, kurie savo kūrybos tekstais (proza, poezija, publicistika, eseistika ir kt.) garsino Lazdijų kraštą ir jo žmones arba Lazdijų rajono savivaldybės bibliotekininkams už reikšmingą indėlį bibliotekininkystės srityje.

Komisija vertina pateiktus darbus pagal medžiagos originalumą ir autentiškumą, meninę raišką, kūrybiškumą, stiliaus savitumą, kalbos ir rašto kultūrą, arba bibliotekinio darbo inovatyvumą, kūrybiškumą, profesinę kompetenciją ir pasiekimus.

Premija bus teikiama Lazdijų rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje lapkričio 23 d. 9 val. ryto.

Sveikiname!