Atgal į sąrašą

2015 m. Dionizo Poškos literatūros premijos konkursas

2015 24 sausio d.

Konkursas kasmetinei Dionizo Poškos premijai gauti

2009 m. įsteigta ir pirmą kartą įteikta kasmetinė Šilalės rajono savivaldybės Dionizo Poškos premija. Iki šiol ja pagerbti: Vladas Braziūnas už poezijos rinktines „Priedainė“ (Vilnius: Apostrofa, 2008) ir „Saula prie laidos“ (Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2008), 2010 m. – Henrikas Algis Čigriejus už poezijos knygą „Žiemių pusėje giedra“ (Vilnius:Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2009), 2011 m. – prof. Viktorija Daujotė (Daujotytė) už eiliuotų tekstų žemaičių (varniškių) tarme knygą BALSĀ ŪKŪS’ („Balsai ūkuose“, Regioninių kultūrinių iniciatyvų centras, 2010), 2012 m. – Valdemaras Kukulas (po mirties) už geriausias poezijos knygas „Antausis sienai“ (Vilnius: Homo liber, 2011) ir „Saulėlydis mano giesmė“ (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2011), 2013 m. – prof. Stasys Skrodenis už originalios poezijos ir vertimų knygą „Saulėlydžio atšvaitai“ (Vilnius: Edukologija, 2012), 20124 m. – Vytautas Stulpinas už poezijos knygą „Tolymės“ (Naujoji Romuva, 2013).

Premija skiriama konkurso būdu už geriausią naują lietuviškos poezijos knygą, išleistą praėjusiais kalendoriniais metais, kurioje atspindimi etniniai motyvai, lietuviškos tradicijos ir istorinė tautos atmintis.

Laureatui įteikiamas diplomas ir 1450 Eur premija. Pagerbimo iškilmės siejamos su Lietuvos Rašytojų sąjungos rengiamu tarptautiniu poezijos festivaliu „Poezijos pavasaris“.

Knygas konkursui gali siūlyti menininkų sąjungos, leidyklos, kultūros centrai, bibliotekos bei patys autoriai iki vasario 15 d. (Šilalės rajono savivaldybės Dionizo Poškos premijos vertinimo komisijai, J. Basanavičiaus g 2, Šilalė LT-75138). Pateikiami 5 knygos egzemplioriai ir rekomendacinis raštas iki 2 puslapių, spausdintų kompiuteriu. Juos vertins penki komisijos nariai: tris deleguos savivaldybės Etninės kultūros plėtros komisija, o du narius – Lietuvos rašytojų sąjungos valdyba. Komisijos nariai turi siūlymo teisę.

Komisijos sprendimas priimamas iki balandžio 15 d.

Papildoma informacija: Šilalės rajono savivaldybė (8449) 52949, 76121, Lietuvos rašytojų sąjungos sekretoriatas +370 52123919, Premijos nuostatai www.silale.lt – Šilalės kraštas – Savivaldybės apdovanojimai.

Šilalės rajono savivaldybės meras, Etninės kultūros plėtros programos įgyvendinimo komisijos pirmininkas

Jonas Gudauskas