Tarptautinės programos

Lietuvos rašytojų sąjunga bendradarbiauja su užsienio kultūros centrais bei kultūros atstovais ambasadose Lietuvoje, rengia bendrus projektus; rekomenduoja lietuvių literatūros tekstus užsienio knygų bei žurnalų leidėjams; organizuoja lietuvių literatūros pristatymus ir rašytojų susitikimus užsienyje; deleguoja lietuvių rašytojus į užsienyje vykstančius festivalius, konferencijas, kitus literatūrinius renginius; skleidžia informaciją apie lietuvių literatūrą, Lietuvos rašytojus, LRS veiklą, leidėjus, padeda užmegzti kontaktus; kviečia svečius iš užsienio į tarptautinį festivalį „Poezijos pavasaris”; Lietuvos rašytojams teikia informaciją apie rašytojų ir vertėjų rezidencijas ir stipendijas užsienyje bei tarpininkauja jų prašant, taip pat skleidžia informaciją apie nuolat vykstančius konkursus.

RAŠYTOJŲ IR VERTĖJŲ REZIDENCIJOS NIDOJE IR PALANGOJE

Rašytojų sąjungos fondo projektą „Rašytojų ir vertėjų rezidencijos” sudaro dvi rezidencijų programos: fondo nuo 2015 m. vykdoma „Diemedžio vertimų” programa ir 2018 m. RS fondo perimtas ligi šiol Lietuvos kultūros instituto drauge su Heseno žemės literatūros taryba vykdytas rašytojams skirtas mainų projektas. Į „Diemedžio vertimų“ programą kasmet atvyksta vertėjai, verčiantys lietuvių literatūrą į užsienio kalbas. 2019 m. rezidencijoje vieši vertėjas į lenkų kalbą Kamil Pecela, bei vertėja į estų kalbą Tiiu Sandrak. Rašytojų programos Nidoje rezidentė – jauna vokiečių rašytoja Katharina Korbach, o Heseno žemės rezidencijoje vieši lietuvių poetė Nijolė Daujotytė.

BALTIJOS ŠALIŲ LITERATŪROS ORGANIZACIJŲ TINKLAS

Baltijos šalių literatūros organizacijų tinklas – Estijos, Latvijos ir Lietuvos literatūros organizacijas vienijantis bendradarbiavimo projektas, skirtas sustiprinti trijų Baltijos šalių bendradarbiavimą literatūros lauke 2019 – 2021 m. įvairiomis priemonėmis: informacijos apie Baltijos šalių literatūrą trijose šalyse sklaida, literatūros vertimų skatinimas, mokymai jauniems ir pradedantiems vertėjams, autorių, vertėjų ir literatūros organizacijų darbuotojų mobilumo Baltijos regione stiprinimas, dalijimasis patirtimi organizuojant literatūros festivalius, pristatant literatūrą užsienio šalyse, kultūros vadybos srityje, konsultavimasis kultūros politikos klausimais. Projektą iš dalies finansuoja Nordic Culture Point programa ilgalaikei tinklaveikai.

LITERATŪROS VERTIMŲ DIRBTUVĖS BALTISTIKOS CENTRUOSE

Lietuvos rašytojų sąjunga nuo 2016 m. bendradarbiauja su užsienio šalių universitetų baltistikos centrais ir rengia ten besimokantiems lietuvių kalbos studentams grožinės literatūros vertimo dirbtuves. Į Baltistikos centrus įvairiuose Europos universitetuose vyksta profesionalūs grožinės literatūros vertėjai ir autoriai, kurių kūryba aktuali ir įdomi studentams. Studentams skaitoma paskaita apie grožinės literatūros vertimą ir jo specifiką, surengiamos literatūros vertimo dirbtuvės, taip siekiant sudominti jaunus vertėjus grožinės literatūros vertimu dar universitetuose. Tokios literatūros vertimų dirbtuvės jau surengtos Varšuvos (Lenkija), Frankfurto (Vokietija), Masaryko (Čekija), Rygos (Latvija) universitetuose, o 2019 m. rugpjūtį bendradarbiaujant su Rygos universiteto Lituanistikos centru suorganizuota vasaros mokykla ir poezijos vertimų dirbtuvės lietuvių kalbos studentams.

DALYVAVIMAS BALTIJOS RAŠYTOJŲ TARYBOS VEIKLOJE

Baltijos rašytojų taryba (Baltic Writers’ Council) vienija 21 literatūros organizaciją, 12 valstybių ir 17 000 narių. Lietuvos rašytojų sąjunga nuo 1997 m. priklauso šiai organizacijai. 2019 m. LRS atstovas Marius Burokas rinktas Baltijos rašytojų tarybos Valdybos nariu.