Poezijos pavasaris

| Naujienos |

 – tarptautinis poezijos festivalis, rengiamas nuo 1965 m., yra iškiliausias kasmetinis literatūrinis renginys Lietuvoje, organizuojamas Lietuvos rašytojų sąjungos ir Rašytojų klubo. Jame savo kūrybą skaito Lietuvos ir užsienio poetai, dalyvauja kritikai, literatūrologai, vertėjai, aktoriai, muzikai, fotografai, dailininkai.

Per penkiolika festivalio dienų įvyksta daugiau nei 150 pačių įvairiausių renginių: poezijos skaitymai, Poezijos pavasario laureatų vakarai, autoriniai iškiliausių poetų vakarai, jaunųjų poetų skaitymai ir dainuojamosios poezijos vakarai, moksleivių skaitymai, poezijos spektakliai, festivalio svečių vakarai, lietuvių literatūros klasikams, žymių poetų sukaktims, išėjusiems atminti skirti vakarai, poetinės-muzikinės improvizacijos, vakaronės, parodų atidarymai ir kita. Festivalio renginiai sutraukia klausytojus ne tik visoje Lietuvoje, bet ir užsienio šalyse (kuriose yra didelės lietuvių bendruomenės). Kasmet rengiama tarptautinė poetų ir kritikų konferencija, kurioje diskutuojama aktualiomis literatūrinio pasaulio temomis.

Pastaraisiais metais į Poezijos pavasarį atvyksta vis daugiau užsienio poetų. Festivalio svečiais yra buvę tokie iškilūs kūrėjai kaip Czesłavas Miłoszas (Lenkija), Seamus Heaney (Airija), Carolyn Forshé (JAV), Dannie Abse (Didžioji Britanija), Adamas Zagajewskis (Lenkija), Alešas Debeljakas (Slovėnija), Tomas Tranströmeris (Švedija), Knutas Skujeniekas (Latvija), Pia Tafdrup (Danija). Festivalio svečių geografija plečiasi, atvyksta įdomūs įvairių kartų autoriai iš Japonijos, Meksikos, Mongolijos, Vietnamo ir kitų šalių.

Festivalio išvakarėse išleidžiamas eilėraščių, poezijos vertimų ir esė apie literatūrą almanachas „Poezijos pavasaris“ su kompaktine plokštele „Poezija ir balsas“. Kaune tradiciškai vainikuojamas Poezijos pavasario laureatas ir jam įteikiama Maironio premija. Kitiems geriausias poezijos knygas išleidusiems poetams įteikiamos Salomėjos Nėries, Dionizo Poškos, Jono Aisčio, Zigmo Gėlės premijos, Vilniaus miesto mero premija ir festivalio rengėjų premija už geriausią knygą vaikams. Be premijų, kūrėjai apdovanojami ir prizais – už eseistiką, už lietuvių ir už pasaulio poezijos vertimus, geriausią debiutą ir kita. Festivalio rengėjai prizą skiria ir literatūros kritikui. Geriausias metų aktorius skaitovas įvertinamas Laimono Noreikos prizu.

Iškilmingas pabaigos vakaras vyksta Vilniaus universiteto M. K. Sarbievijaus kiemelyje.

Poezijos ir meno mylėtojams per dvi savaites pristatoma išsami šiuolaikinės lietuvių ir pasaulio poezijos panorama. Poezijos pavasaris tampa vis ryškesniu Europos literatūrinių renginių žemėlapyje.

Visi festivalio renginiai nemokami.

 

... skaityti daugiau

Poezijos pavasaris pats seniausias poezijos festivalis Lietuvoje. Jo pradžia 1965 metai. 2004-ųjų pavasarį ąžuolapių vainikas buvo užmaukšlintas keturiasdešimtajam Poezijos pavasario laureatui. Neabejoju, kad visi inteligentai, spaudos puslapiuose išvydę dvi didžiąsias PP, išsyk be ypatingų pastangų šifruoja, kad tai Poezijos pavasario, o ne Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyriaus pirmininko Petro Palilionio inicialai.

Poezijos pavasaris išties tiesiogiai vykdo poezijos propagandą Lietuvoje. Be to, kad ištisą dekadą vyksta patys margiausi renginiai pačiame Vilniuje ir pačiame Kaune, dargi poetų ekipažai išvažiuoja į kitus miestus, miestelius ir bažnytkaimius. Kad paskaitytų poezijos, susitiktų su skaitytojais, pedagogais, moksleiviais. Šią nuo pat Poezijos pavasario pradžios gyvuojančią madą aš atvirai pateisinu. Tai pati nemeluočiausia ir kartu paveikiausia knygų ir jų autorių reklama. Tai pats realiausias šansas plėsti humanitarinius santykius tarp skaitytojo ir rašytojo.

Pirmieji Poezijos pavasariai, debiutavę Kaune, Dainų slėnyje, vėliau persikėlė į Palemoną, prie S. Nėries namelio, kur Lakštingalų krantinėje suknibždėdavo žmonių margumynas. Atidarymai vykdavo laikinojoje sostinėje, o uždarymai – tikrojoje sostinėje. PP tęsdavosi kiaurą savaitę, ir rajonai net varžydavosi dėl poetų. Ši poezijos šventė totaliai apimdavo visą tarybinę šalį. Vilniuje ir Kaune poetai pasklisdavo po įmones ir fabrikus. Štai 1986 metais eilėraščių savo darbo vietose klausėsi Vilniaus grąžtų, Šlifavimo staklių, Spalio 60-mečio radijo matavimų prietaisų gamyklų, Baldų kombinato, "Lelijos" susivienijimo, Kauno "Sanito", Radijo gamyklos, Kauno Spalio 50-mečio dirbtinio pluošto gamyklos dirbantieji. Taip, tuometiniai Poezijos pavasariai išties buvo pompastiški ir pramogiški. Tačiau nepaisant tarybinių dekoracijų ir dedikacijų, be abejonės, poezija buvo daugiaprasmė kalba.

Jau nepriklausomybės metais kilusios diskusijos dėl tarybmečio šleifą tempiančio Poezijos pavasario reikalingumo vos nenugramzdino jo kapo duobėn. Aišku, kad kiekviena tradicija apauga inertiškos rutinos ir nuobodžio sluoksniu, visgi atsisakyti būtų pernelyg paprasta ir, sakykim, rizikinga. Nežinia, kas ir kokia kita kokybe (ar – nekokybe) užkovotų šią terpę.

Pastaraisiais metais tarptautinio Poezijos pavasario festivalio renginių būna per pusšimtį. Dalyvauja šimtas ir dar kelios dešimtys poetų beigi vertėjų ir skaitovų iš pačios Lietuvos ir margų užsienių. Poetas Eugenijus Ališanka, dirbęs Lietuvos rašytojų sąjungos Tarptautinių programų direktoriumi, organizuodavo atskirą svečių iš užsienio vakarą. Jis vykdavo Zabarijos kaime (Trakų rajone). Skulptoriaus Arvydo Ališankos sodyboje pagret su poezijos skaitymais podraug rengtos meno parodos bei akcijos. 2003 metais "užsienio desantas" buvo permestas į Europos skulptūrų parką.

Poezijos pavasario metu pasižymėjėliai sulaukia įvairiausių staigmenų ir prizų. Viena iš seniausių – Salomėjos Nėries premija, 1972 metais įsteigta Vilkaviškio rajono S. Nėries kolūkio. Ji buvo teikiama iki 1993 metų, o 2002-aisiais vėl atgaivinta (ją dabar teikia Vilkaviškio savivaldybė). Skiriami prizai už geriausius metų vertimus į lietuvių kalbą ir į kitas kalbas, taip pat Poezijos pavasario almanacho debiutantui bei už geriausią esė šioje rinktinėje. Na, žinoma, pats svarbiausias buvo ir yra Poezijos pavasario laureato vardas. Patys pirmieji Poezijos pavasario laureatai Justinas Marcinkevičius, Algimantas Baltakis džiaugėsi tik Stasio Krasausko paukštuke, kuri ligi nūdienos pavasarių išliko poezijos renginio simbolis. 1995 metais Poezijos pavasario atidarymo šventė iš Lakštingalų krantinės perkelta į Kauno senamiestį, o vėliau į Maironio muziejaus kiemelį. Tad ir prizas neišvengiamai buvo susietas su, anot poeto Petro Palilionio, nekvestionuojamu Maironio vardu. 1996 metais pirmasis Maironio prizas įteiktas Kornelijui Plateliui. Šį garbingą prizą įteikia ir ąžuolo vainiką uždeda Kauno miesto Poezijos pavasario organizacinės komisijos pirmininkas, dažniausiai meras arba jo pavaduotojai. Kadangi dabar garbė neatskiriama (vertybių perkainojimas!) nuo pinigų, tad ir PP lauretas gauna paprastai 4000 litų. Pinigėlius laureatui skiria Kauno miesto savivaldybė (anksčiau – kartu su Kauno apskritimi), o vainiką pina Maironio lietuvių literatūros muziejaus vyrai! Lietuvos rašytojų sąjungos valdyba rekomenduoja laureato kandidatūrą Kauno savivaldybei. Tačiau ši paslaptis tuoj pat tapdavo beveik vieša: literatūriniuose užkulisiuose jau būdavo kartojama būsimo laureato pavardė.

Poezijos pavasario tarptautinis festivalis gyvas Kultūros ministerijos, Kultūros ir sporto rėmimo fondo, rajonų savivaldybių kultūros skyrių materialia parama. Ar rajonų poezijos mėgėjai išvys gyvus poetus, žinia, priklauso nuo vietos kultūros darbuotojų iniciatyvos ir noro.

Nuo pat 1965 metų leidžiamas ir šios šventės poezijos daugiaautorinis rinkinys. Pirmųjų almanachų albuminis formatas buvo pa(si)rinktas neatsitiktinai. Taip buvo patogiau spausdinti grafikos darbus, mat buvo sumanyta, kad puslapiuose derėtų poezija ir grafika. Almanachas nuosekliai išeidavo ir tebeišeina su "Vagos" leidyklos logotipu. Tik formatas jau knyginis ir tiražas toli gražu nebe 10 000 egzempliorių (pirmųjų buvo būtent toks).

Ričardas Šileika

Naujienos:

51-ojo tarptautinio poezijos festivalio „Poezijos pavasaris 2015“ apdovanojimai
Baigiamasis Poezijos pavasario 2013 vakaras
Baigiamasis „Poezijos pavasario 2011“ vakaras
Donatas Petrošius. Apibaublinimai
Kultūrinis-literatūrinis „Protų mūšis“
Mažeikių rajone skambėjo „Poezijos pavasario 2017“ balsai
Moterų kūrybos popietė „Tegu vėjai mane kelia...“
Po pavasario
Poezijos festivalio POEZIJOS PAVASARIS 2018 baigiamasis vakaras
Poezijos pavasarėlis S. Nėries muziejaus sodelyje
Poezijos pavasario 2013 atidarymas Nacionalinėje dailės galerijoje
Poezijos pavasario 2013 svečias Zdravko Kecmanas
Poezijos pavasario laureatai Rašytojų klube
Poezijos pavasaris - gegužės 24 d.
Poezijos pavasaris 2015: Vilniaus renginiai gegužės 17–31 d.
Poezijos pavasaris 2016 - programa
Poezijos pavasaris 2017. Programa
Poezijos pavasaris 2017. Vilnius. Programa
Poezijos pavasaris 2018 - programa
Poezijos pavasaris 2018 - renginiai Vilniuje
Poezijos pavasaris 2018. Apdovanojimai
Poezijos pavasaris Šakių rajone
Poezijos šventė „Gyvenimas ir raštas – viena poema“
Tarptautinis poezijos festivalis POEZIJOS PAVASARIS 2015
Tarptautinis poezijos festivalis POEZIJOS PAVASARIS 2012 (programa)
Tarptautinis poezijos festivalis Poezijos pavasaris 2014
Tarptautinis poezijos festivalis „POEZIJOS PAVASARIS 2013“
Tomo Venclovos vainikavimas
Valanda su poetu Vytautu Stulpinu
„Poezijos pavasario“ atidarymas Kaune
„Poezijos pavasario“ atidarymas Klaipėdoje
„Zikarinės“ – poezijos skaitymai Juozo Zikaro memorialiniame muziejuje