Naujienos

Poezijos šventė „Gyvenimas ir raštas – viena poema“

2017 m. gegužės 17 d., trečiadienį, 13 val. įvyko Garliavos Jonučių progimnazijos ir gimnazijos Borutaičių draugijos poezijos šventė „Gyvenimas ir raštas – viena poema“ Kazio Borutos sodyboje (Garliavos apyl., Ražiškių k., Kauno r.)

Šventėje dalyvavo Robertas Keturakis, Liudvikas Jakimavičius, Renata Šerelytė, Zita Gaižauskaitė, Juozas Žitkauskas, dainų autorė ir atlikėja Raminta Naujanytė (Bjelle), rašytojo K. Borutos duktė Eglė Borutaitė-Makariūnienė, Kęstutis Makariūnas ir kiti.

Skaityti daugiau...

Kultūrinis-literatūrinis „Protų mūšis“

2017 m. gegužės 16 d., antradienį, 18 val. Kauno menininkų namuose (V. Putvinskio g. 56) vyko kultūrinis-literatūrinis „Protų mūšis“ (iš „Poezijos pavasaris 2017“ renginių ciklo Kaune).

Dalinamės akimirkomis ir sveikiname nugalėtojus - Kauno menininkų komandą Penki kalavijai! Visi protų mūšio dalyviai namo grįžo su Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklos dovanotomis knygomis.

Klausimyną parengė Milda Kiaušaitė.

Skaityti daugiau...

Moterų kūrybos popietė „Tegu vėjai mane kelia...“

2017 m. gegužės 16 d., antradienį, 17 val. S. Nėries memorialiniame muziejuje Palemone (S. Nėries g. 7, Kaunas) įvyko Moterų kūrybos popietė „Tegu vėjai mane kelia...“

Dalyvavo rašytojos: Daiva Čepauskaitė, Eglė Perednytė, Lina Navickaitė, Dovilė Zelčiūtė, Aldona Ruseckaitė, Zenė Sadauskaitė, Zita Gaižauskaitė, Enrika Striogaitė, Irna Labokė, aktorė Dalia Jankauskaitė.

Koncertavo Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos moksleivės – kanklininkės: Gabija Tatlauskaitė, Emilija Karaliūtė, Anrikė Lažauninkaitė ir vokalistė Taurinta Klesevičiūtė.

Zenono Baltrušio fotografijosZenono Baltrušio fotografijos.

Skaityti daugiau...

Algis Kalėda 1952-2017

Algis KalėdaAlgis Kalėda

Lietuvos rašytojų sąjunga su giliu liūdesiu praneša, kad š. m. gegužės 11 d. mirė Sąjungos narys, vertėjas, literatūrologas, humanitarinių mokslų habilituotas daktaras, profesorius Algis Kalėda.
Algis Kalėda gimė 1952 10 02 Mašnyčiose, Varėnos rajone. 1970–1972 m. studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą Vilniaus universitete, 1972–1977 m. Jogailos universitete Krokuvoje – lenkų kalbą ir literatūrą. Nuo 1977 m. dirba Lietuvių literatūros ir tautosakos institute, ėjo įvairias pareigas, kurį laiką institutui vadovavo, paskutiniuoju metu – Šiuolaikinės literatūros skyriaus vyriausiasis mokslo darbuotojas. 1982–1984 m. dėstė Vilniaus pedagoginiame institute (dabar Lietuvos edukologijos universitetas), 1991–1993 m. – Varšuvos universitete. Nuo 1984 m. dėstė Vilniaus universitete. 1993–2007 m. buvo Vilniaus universiteto Lenkų filologijos katedros vedėjas, nuo 1999 m. profesorius. Knygų serijos „Lietuvių literatūros lobynas“ visuomeninės redaktorių tarybos narys. Parašė literatūros teorijos, lietuvių ir lenkų literatūros istorijos, komparatyvizmo veikalų: Pokario lietuvių literatūra (1998), Nuo M iki M. Lenkų ir lietuvių literatūros eskizai (2005), Mitų ir poezijos žemė: Lietuva lenkų literatūroje: monografija (2011). Ieškant poetinės Vilniaus tapatybės (lietuvių, lenkų, anglų kalbomis (2016), Kornelijaus Platelio kūrybos kontekstai: arba tarp Dioniso ir Apolono: monografija (2016). Išvertė iš lenkų kalbos nemažai poezijos ir prozos, tarp kitų – Cz. Miłoszo kūrinius: Isos slėnis (1991, 2001, 2011), Tėvynės ieškojimas (1995, 2011), Nobelio paskaita Švedijos mokslų akademijoje (2001). Sudarė lenkų prozos ir poezijos rinktinių: W. Szymborskos Poezijos rinktinė (1998), Cz. Miłoszo Rinktiniai eilėraščiai (1997, 2011), A. Mickewicziaus Laiškai, esė, proza (1998), Lenkų novelės (1989), talkininkavo sudarant Lietuvių-lenkų kalbų žodyną (1991); Algis Kalėda – ir Visuotinės lietuvių enciklopedijos straipsnių autorius. Nuo 1987 – Lietuvos rašytojų sąjungos narys.
Atsisveikinti su velioniu galima gegužės 14 dieną nuo 9 iki 15 val. laidojimo namuose Vilniuje, Olandų g., urna su velionio pelenais išnešama 15 val., velionis bus palaidotas Rokantiškių kapinėse. Šv. Mišios už velionį bus laikomos 13 dieną 15.45 val. Šv. Jonų bažnyčioje

 


SKELBIMAI